ประกาศ!!!
ขอให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคนเข้าใช้งานเว็บไซต์ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์กลางของมหาวิทยาลัยที่
http://regis.rmutto.ac.th
และขอเปลี่ยนยูสเซอร์ของคณาจารย์วิทยาเขตจันทบุรี โดยเพิ่มคำว่า chan หน้าชื่อยูสเซอร์เดิมของบุคลากรทุกคน
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 090-7655125 และ 096-9586878
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล