ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.แจ้งนักศึกษาที่ตารางสอบซ้อน(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่สอบปลายภาคเรียน 1/2558 หากพบว่าตารางสอบของตนเองมีตารางสอบซ้อน ให้มาติดต่อที่ จุด One Stop service (ห้องส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) เพื่อรับใบคำร้องขอสอบซ้อน และส่งใบคำร้องคืน ภายในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 เท่านั้น
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 พฤศจิกายน 2558
 2.เรื่องง่ายๆที่ควรรู้ กับ10ข้อกับสาระปัญหาของนศ.
10 ข้อ ที่มีสาระ
คลิ๊กอ่านที่นี่
ประกาศโดย   งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   6 กรกฏาคม 2555
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล