ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.แจ้งเวียนคำสั่งคณะกรรมการสอบกลางภาคเรียนที่1-2557(ด่วนที่สุด)
คำสั่งคณะกรรมการสอบกลางภาคเรียนที่1-2557
คลิ๊กอ่านที่นี่
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2557
 2.ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)

คลิ๊กดูที่นี่
ประกาศโดย   งานวิชาการ   วันที่ประกาศ   27 พฤษภาคม 2557
 3.แจ้งนักศึกษาที่ตารางสอบซ้อนกัน ของภาคเรียนที่ 1/2557(ด่วนมาก)
นักศึกษาท่านใดที่ตรวจสอบตารางสอบของตนเองแล้ว พบว่ามีตารางสอบซ้อนกัน ขอให้มาติดต่อขอรับใบแจ้งขอสอบซ้อนที่ห้องส่งเสริมวิชาการ ณ จุดOne Stop service ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2557
ประกาศโดย   งานส่งเสริมวิชาการ   วันที่ประกาศ   2 ตุลาคม 2557
 4.เรื่องง่ายๆที่ควรรู้ กับ10ข้อกับสาระปัญหาของนศ.
10 ข้อ ที่มีสาระ
คลิ๊กอ่านที่นี่
ประกาศโดย   งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   6 กรกฏาคม 2555
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล