ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.แจ้งนักศึกษาที่ตารางสอบซ้อน ของปลายภาคเรียนที่ 2/2557(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่สอบปลายภาคเรียน2/2557 หากพบว่าตารางสอบของตนเองมีตารางสอบซ้อน ให้มาติดต่อที่ จุด One Stop service (ห้องส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) เพื่อรับใบคำร้องขอสอบซ้อน และส่งใบคำร้องคืน ภายในวันที่ 20พฤษภาคม 2558 นี้เท่านั้น
ประกาศโดย   งานส่งเสริมวิชาการ   วันที่ประกาศ   1 พฤษภาคม 2558
 2.ประกาศเปิดสอนภาคฤดูร้อน ของภาคเรียนที่ 3/57(ด่วนที่สุด)

คลิ๊กดูรายวิชาที่นี่
ประกาศโดย   งานส่งเสริมวิชาการ   วันที่ประกาศ   27 เมษายน 2558
 3.ประกาศถึงนศ.โควตาพิเศษ ชั้นปีที่1 ที่เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา2557(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาโควตาพิเศษ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 งานส่งเสริมวิชาการขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการส่งแฟ้มสะสมผลงานดังนี้ 1. งานส่งเสริมวิชาการอนุโลมให้นศ. โควตาพิเศษ ยังไม่ต้องส่งแฟ้มสะสมผลงานของภาคเรียนที่1/2557 2. ให้นศ.เก็บรวบรวมผลงานของภาคเรียนที่ 1 ไปทำแฟ้มสะสมผลงานกับภาคเรียนที่ 2/2557 ซึ่งนศ.ต้องมีชั่วโมงการทำงาน 60 ชม.ขึ้นไป 3. เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมจะแจ้งวันในการส่งแฟ้มสะสมผลานของภาคเรียนที่2 อีกครั้ง 4. นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแฟ้มสะสมผลงานได้ที่หน้าเว็บไซต์งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนค่ะ
ประกาศโดย   งานส่งเสริมฯ   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2557
 4.คำสั่งคุมสอบ ปลายหภาค 2/57(ด่วนมาก)

คลิ๊กดูรายชื่อที่นี่
ประกาศโดย   วิชาการ   วันที่ประกาศ   18 พฤษภาคม 2558
 5.เรื่องง่ายๆที่ควรรู้ กับ10ข้อกับสาระปัญหาของนศ.
10 ข้อ ที่มีสาระ
คลิ๊กอ่านที่นี่
ประกาศโดย   งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   6 กรกฏาคม 2555
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล