ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.แจ้งประชุมนักศึกษาประเภทโควตาพิเศษ(ด่วนที่สุด)
งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอนัดประชุมนักศึกษาโควตาพิเศษ นักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2557 และนักศึกษาเก่าเลื่อนชั้นปี โดยประชุม ณ ห้อง AB 1105 ข้างห้องส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 16.00 น.
ประกาศโดย   งานส่งเสริมวิชาการ   วันที่ประกาศ   8 เมษายน 2558
 2.ประกาศถึงนศ.โควตาพิเศษ ชั้นปีที่1 ที่เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา2557(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาโควตาพิเศษ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 งานส่งเสริมวิชาการขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการส่งแฟ้มสะสมผลงานดังนี้ 1. งานส่งเสริมวิชาการอนุโลมให้นศ. โควตาพิเศษ ยังไม่ต้องส่งแฟ้มสะสมผลงานของภาคเรียนที่1/2557 2. ให้นศ.เก็บรวบรวมผลงานของภาคเรียนที่ 1 ไปทำแฟ้มสะสมผลงานกับภาคเรียนที่ 2/2557 ซึ่งนศ.ต้องมีชั่วโมงการทำงาน 60 ชม.ขึ้นไป 3. เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมจะแจ้งวันในการส่งแฟ้มสะสมผลานของภาคเรียนที่2 อีกครั้ง 4. นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแฟ้มสะสมผลงานได้ที่หน้าเว็บไซต์งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนค่ะ
ประกาศโดย   งานส่งเสริมฯ   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2557
 3.เรื่องง่ายๆที่ควรรู้ กับ10ข้อกับสาระปัญหาของนศ.
10 ข้อ ที่มีสาระ
คลิ๊กอ่านที่นี่
ประกาศโดย   งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   6 กรกฏาคม 2555
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล