ตารางเรียนนักศึกษา
โปรดระบุเลขประจำตัวนักศึกษา
ชื่อ   นามสกุล    และสถานภาพ
จำนวนรายการที่ได้จากการค้นหาไม่เกิน

คำแนะนำ
1. ถ้าต้องการค้นหานักศึกษาที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วย 49 ให้ป้อน 49*
2. ถ้าต้องการค้นหานักศึกษาที่มีชื่อขึ้นต้นด้วย วัน ให้ป้อน วัน*
3. ถ้าต้องการค้นหานักศึกษาที่มีชื่อลงท้ายด้วย ดี ให้ป้อน *ดี
4. ระบุสถานภาพของนศ
5. ระบุจำนวนผลลัพธ์ของรายชื่อที่ต้องการ
6. กดปุ่ม เพื่อเริ่มทำการค้นหาตามเงื่อนไข
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล